alt=""
新闻与通知 > 通知 > 正文

包玉刚图书馆2016年12月08日—12月09日维修通告

[ 发布时间 ]:2016-12-09 00:10:42      [ 作者 ]:图书馆      [ 摄像者 ]:
推荐 服务动态

  包玉刚图书馆20161208日—1209日对部分房间加装门禁。期间会有噪音和灰尘,敬请读者谅解!图书馆总务办公室会严格要求施工单位文明施工,尽量减少对读者的影响!

                                    图书馆总务办公室
20161208